Všetky blogy

Vzťah výživy a reprodukcie zvierat

Obdobie spojené s reprodukciou zvierat je vysoko náročné na živiny, preto je ich obsah limitujúcim faktorom pre úspešné reprodukčné ukazovatele chovu.

Biologicky najúčinnejšie zložky výživy sú práve vitamíny a minerály, ktorých nedostatok predstavuje najčastejšiu príčinu slabej reprodukcie u všetkých druhov.

čítať viac

Ektoparazitárne ochorenia vtákov

Vonkajšie parazity (ektoparazity) domácich vtákov  patria medzi častých a nechcených ,,hostí,, kurínov, holubníkov a voliér. Ektoparazitárne choroby vtákov sú spôsobené viacerými druhmi článkonožcov, ktoré parazitujú na povrchu tela, na koži,  pod kožou a v perí vtákov. Svojou prítomnosťou vtákov rušia a čo je horšie, spôsobujú im zdravotné problémy, ktoré majú vplyv na produkciu, reprodukciu, ale tiež estetickú a chovateľskú hodnotu zvierat.

čítať viac