Použitie probiotík a rastlinných látok na stabilizáciu zdravotného stavu a podporu úžitkovosti v chovoch hydiny

Použitie probiotík a rastlinných látok na stabilizáciu zdravotného stavu a podporu úžitkovosti v chovoch hydiny

 

Pospišilová,D., Árvayová,M., VETSERVIS,s.r.o., Nitra

Hanusová,E., Hanus,A., CVŽV, Nitra

 

Cieľom práce bolo overiť účinnosť rastlinných prípravkov a probiotík ako náhradu používaných liekov na podporu úžitkovosti pri riešení zdravotných problémov v chovoch hydiny.

Skupina P - pokusná dostávala štandardnú kŕmnu zmes pre rastúce prepelice do veku 28 dní, potom kŕmna zmes pre dospelé prepelice s prídavkom Humac Natur 3 g na 1 kg kŕmnej zmesi a PROPOUL 3 g na 50 kusov na deň – 7 dní podávané raz mesačne

Skupina K – kontrolná dostávala štandardnú kŕmnu zmes pre rastúce prepelice do veku 28 dní, potom kŕmna zmes pre dospelé prepelice. Voda a krmivo - ad libitum obidve skupiny

Sledované ukazovatele

- úhyn do veku 10 dní

- nárast živej hmotnosti do veku 28 dní a 42 dní

- znáška - hmotnosť vajec

- mikrobiálne zloženie tráviaceho systému, vzťahy medzi vybranými mikroorganizmami

- reprodukčné vlastnosti

- chemické zloženie a kvalita mäsa

- zdravie zvierat

Výsledky

- nižší úhyn mláďat vo veku do 10 dní ... P – 3,3 % K – 10,9 %

- preukazný vplyv na vyššiu živú hmotnosť vo veku 28 dní

- výrazne vyššie % znášky ... P - 82,33 % K - 75,01 %

- vyššia priemerná hmotnosť znesených vajec - rýchlejšie preperenie

- výrazný nástup znášky po preperení

- stabilizovanie zdravotného stavu zvierat

- podávanie prípravkov nemalo vplyv na chemické zloženie a kvality mäsa zvierat

- mikrobiologické zloženie črevného obsahu v pokusnej skupine nebol zaznamenaný výskyt klostrídií v črevnom obsahu

laktobacily sú konkurenčná mikroflóra ku klostrídiám pri ich množstve v hrubom čreve 105 KTJ/g a viac izolácia klostrídií je pod 10 KTJ/g pri kvalitnom krmive

Humac Natur

Produkt je 100% prírodnou látkou - získaný z hnedého uhlia

Účinné látky: humínové a fulvonové kyseliny, minerálne látky a stopové prvky, karboxymetylcelulózový komplex s humínovými látkami

Zloženie: humínové kyseliny min. 62% v sušine , z toho voľné humínové kyseliny min. 49% fulvónové kyseliny min. 9% v sušine minerálne látky a stopové prvky min. 9% v sušine (v hmote sú obsiahnuté všetky prvky Mendelejevovej tabuľky)

Humínové kyseliny sú polymérne aromatické zlúčeniny so zložitou štruktúrou a významnými fyzikálno – chemickými vlastnosťami:

- veľký špecifický povrch molekúl

- micelom podobnej štruktúry

- dobrými adsorbentmi rôznych látok

- ióntomeniče reduktívneho charakteru

- detoxikačná, antiseptická a fungicídna ochranu organizmu

- prírodný rastový stimulátor a prirodzené antibiotikum

Fulvónové kyseliny tvoria prechod k humínovým kyselinám. Nerozlišuje sa ostrá hranica medzi stanovením humínových kyselín a fulvokyselín z dôvodov rôzneho stupňa disperzity týchto látok, ktorá sa prejavuje rôznou rozpustnosťou vo vode a hodnotou disociačnej konštanty. Predpokladá sa, že fulvokyseliny - hnedé humínové kyseliny - čierne humínové kyseliny – humíny je vývojový rad, ktorého členy sa odlišujú väzbou v pôde a stavbou molekúl..

Fulvónové kyseliny

- schopnosť obnovenia biochemickej a energetickej rovnováhy buniek Ak sa jednotlivé bunky vrátia do svojej pôvodnej chemickej rovnováhy a obnoví sa ich elektrický potenciál, obnovia sa aj životné funkcie buniek.

Účinky fulvokyselín

- zvyšujú energetickú bilanciu buniek

- antioxidanty

- odstraňujú zo systému cheláty ťažkých kovov

- zbavujú telo toxínov,

- transportujú živiny do buniek

- potencujú dostupnosť základných živín

- zvyšujú metabolizmus bielkovín

- prírodné elektrolyty

- obnovujú elektrolytickú rovnováhu

- zvyšujú aktivitu mnohých enzýmových systémov Pri vonkajšom použití:

- ošetrenie otvorených rán, odrenín a škrabancov

- hojenie popálenín s minimálnou bolesťou alebo zjazvením

- širokospektrálny anti-mikrobiálny a fungicídny účinok

- liečenie vyrážok, podráždenia pokožky, uštipnutí hmyzom

- neutralizácia jedov

Probiotiká sú živé mikrobiálne zložky potravy - symbiotické mikroorganizmy. Mikrobiálny ekosystém tráviaceho traktu je zložité spoločenstvo mikroorganizmov, ktorých úlohou je fermentovať zložky potravy, ktoré sa tráviacimi procesmi v črevách nedali rozložiť. Sú to hlavne odolný škrob, vláknina, oligosacharidy, bielkoviny a pod. Bakteriálnou fermentáciou vzniká kyselina mliečna a mastné kyseliny s krátkym reťazcom – octová, propionová a maslová, ktoré poskytujú energiu epitelovým bunkám čreva, znižujú pH, zvyšujú absorbciu Ca, Fe, Mg, vitamínov a priaznivo vplývajú na metabolizmus glukózy a lipidov v pečeni. Nešpecificky aktivujú imunitný systém. Laktobacily produkujú vitamíny B1, B2, B6, B12, niacín, kyselinú listovú a kyselinu pantoténovú, syntetizujú enzýmy, ktoré zvyšujú stráviteľnosť proteínov. Sú citlivé na antibiotiká, chemoterapeutiká, dezinfekčné prostriedky, konzervačné a stabilizačné látky aj tepelné opracovanie.

Aplikácia poznatkov v chovoch hydiny pri riešení zdravotných problémov: Podpora nešpecifickej odolnosti: PROPOUL, HUMAC NATUR Ďalšie rastlinné prípravky využívané pri riešení zdravotných problémov:

SILIVET - regenerácie pečeňových buniek – po antibiotickej liečbe, mykotoxíny, iné toxikózy, adenovírusy, histomoniáza... NEFROVET - podpora činnosti obličiek, pečene – pri infekčných chorobách, postihnutí obličiek (IBD, IB, infekčná nefritída, ILT, pasterelóza, Reo vírusy – podpora vylučovania nežiaducich mikroorganizmov, toxínov obličkami... CARNIFARM – podpora metabolizmu v pečeni – prevencia a liečba degeneratívnych stavov pečene, podpora reprodukčných schopností zvierat, rastu mláďat... CARBO fito - pri akútnych hnačkách CITROENZYMIX – podpora trávenie – prevencia, liečba kokcidióza, klostrídiových infekcií spolu s PROPOUL, hnačiek, dyspepsie...

Praktické skúsenosti z chovu brojlerov:

- 20 000 ks v hale (v chove 3 haly)

- vlastné krmivo

- šrotované

- jednodňové kurčatá z veľkokapacitných liahní

Prevencia:

- prebratie kurčiat

– klinický stav...

- rampová vzorka

– bakteriologické, mykologické vyšetrenie...

- vitamín C

– podľa stavu kurčiat

- prvých 7 – 10 dní PROPOUL 10 g /1000 ks do krmiva

- Humac Natur BR1, podľa stavu aj BR2, BR3

- prevencia kokcidiózy LIVACOX T cca 6 deň veku

- CARNIFARM

– pri zmenách na pečeni

– malé kurčatá po prevoze... podľa P-A nálezu

- antibiotiká preventívne nepodávajú,

počas 1,5 ročného obdobia nebolo potrebné v chove použiť antibiotiká ani liečebne

Podobný program sa uplatňuje aj v chovoch nosníc.

Výsledky:

- stabilizácia zdravotného stavu zvierat v chove

- zníženie nákladov na lieky

- turnusy bez potreby použitia liekov...

- nižší úhyn a brakácia

- zvýšenie prírastkov, lepšia konverzia krmiva

- zvýšenie znášky, zlepšenie kvality škrupín

- kvalitné produkty - mäso, vajcia, bez rezíduí cudzorodých látok

Rastlinné látky a probiotiká pôsobia na zlepšenie metabolizmu - detoxikáciu a vylučovanie toxicky pôsobiacich látok z organizmu.

Chovatelia získavajú KVALITNEJŠIE PRODUKTY - VYHĽADÁVANÉ KONZUMENTOM

Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo VMSP-P-0024-09