Návrh vakcinačného programu pre hydinu v drobnochove

- Vakcinácia proti Markovej chorobe by bola vítaná, ale robia ju len liahne, ktoré majú podmienky na uchovávanie vakcíny v tekutom dusíku. Vakcinácia sa robí injekčne do svalu (i.m.) hneď po vyliahnutí.

- 1. deň – SALGEN – vakcinácia proti salmonelóze – predovšetkým v chovoch, kde sa spoločne chová aj vodná hydina alebo v ktorom boli problémy so salmonelami

- za 7 dní revakcinácia proti salmonelóze - SALGEN

- prípravok PROPOUL začať podávať 1 - 2 dni po podaní vakcíny

- 14. – 15. deň veku LIVACOXRT - do vody, alebo individuálne pri menšom počte zvierat. Je to vakcinácia proti kokcídiám. Vakcinácia proti kokcidióze sa môže urobiť už od 1. dňa veku v prípade, že sa zvieratá nevakcinujú proti salmonelóze!

V chovoch kde sa nerobí vakcinácia proti salmonelóze, vakcínu LIVACOXR T sa odporúča podať do 10. dňa veku. Probiotikum PROPOUL podávať od 1. dňa veku.

- po každej vakcinácii je dobré podať vitamíny A, D, E prípadne C - ADESOL, AMINOVIT

- V 4. – 5. týždni veku – vakcinácia proti pseudomoru hydiny (revakcinácia proti pseudomoru 1 krát ročne) Vakcináciu proti infekčnej bronchitíde v drobnochove nie je tak potrebná, iba ak je v blízkosti veľkochov nosníc (možný zdroj infekcie):

- V 6. – 7. týždni veku– vakcinácia proti infekčnej bronchitíde

- V 11. – 12. týždni veku revakcinácia proti infekčnej bronchitíde.

- 16. týždeň – revakcinácia SALGEN

V chove, kde sa predtým nepoužívala vakcinácia proti kokcidióze, je vhodné zavakcinovať všetky sliepky (kura domáca), pretože dospelá hydina je nositeľom infekčných kokcídií. Potom sa už vakcinujú len prikúpené alebo vyliahnuté kurčatá – ešte v karanténe. V chove, kde sa používa vakcína LIVACOXR T sa nemajú používať antikokcidiká!

14 dní pred a 14 dní po akejkoľvek vakcinácii sa neodporúča podávať žiadne lieky, hlavne antibiotiká, ktoré potláčajú imunitné reakcie organizmu!

Autori: MVDr. Darina Pospišilová, PhD. pospisilova@vetservis.sk +421908705186 Ing. Ľudmila Pospišilová ludmila.pospisilova@vetservis.sk +421917211737 MVDr. Peter Supuka supuka.peter@gmail.com+421915986733

VETSERVIS, s.r.o.,

Kalvária 3, 949 01 Nitra,

www.vetservis.sk, 073 / 6559131,

Použitá literatúra: na vyžiadanie u autorov Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy číslo VMSP-P-0024-09“: Systém chovu hospodárskych zvierat s využitím probiotík a rastlinných látok so zameraním na produkciu funkčných potravín živočíšneho pôvodu VETSERVIS, s.r.o., CVŽV Nitra