Choroby pohlavnej sústavy králikov

Spirochetóza – syfilis králikov

„Syfilis králikov“ je choroba, ktorá sa prenáša len pohlavným stykom. V súčasnosti klinický prejav choroby už nebýva tak špecifický ako je popisovaný. Pravdepodobne je to dôsledok liečby choroby antibiotikami. Vyskytujú sa drobné vriedky a chrasty okolo análneho otvoru, na pohlaví a ojedinele aj na koži. Choroba sa zvyčajne vyskytuje v hygienicky zanedbaných chovoch. Keďže je ľahko liečiteľná antibiotikami, jej klinický prejav sa liečbou potlačí, ale zvieratá, zvlášť pri oslabení celkovej imunity môžu chorobu prenášať. Preto sa s problémom stretávame aj v chovoch s dobrou hygienou. Nákaza sa donesie prikúpenými zvieratami alebo párením zvierat v inom chove. Diagnóza sa určí na základe klinického vyšetrenia, prípadne odberom výteru a laboratórnou diagnostikou.

Prevencia je zameraná na ochranu chovu pred zavlečením nákazy. Ak je už ochorenie v chove najúčinnejšia liečba je pomocou antibiotík, ktorú určí veterinárny lekár. Dôležité je preliečiť každé zviera, ktoré prišlo do styku s chorým jedincom.

- nepáriť zvieratá, ktoré majú príznaky choroby

- ak sú zvieratá liečené antibiotikami, nepripúšťať zvieratá hneď po vyliečení, po liečbe je dôležité podporiť nešpecifickú ich imunitu (HUMAC NATUR, PROPOUL, SILIVET...)

- dobrá zoohygiena, častá výmena podstielky, kvalitné krmivo, podpora nešpecifickej imunity u zvierat v chove

- choré a antibiotikami liečené zvieratá vyraďovať z chovu