MVDr. Martin Palkovič, súkromný veterinárny lekár, Nitra
Rehydratácia ciciakov a prísun energie v čase neonatálnych hnačiek vyvolaných poruchami laktácie u prasníc

Veterinárnu činnosť vykonávam vo veľkochove ošípaných. Základné stádo má 1500 prasníc, chov je s uzavretým obratom stáda. Výživa je v chove na dobrej úrovni, pravidelne sa vykonáva dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia. V pôrodnici, o ktorej budeme hovoriť, je ustajnenie na plastových roštoch a teplota zodpovedá potrebným hodnotám.

V chove s takýmto počtom zvierat základného stáda sa vždy nájdu prasnice, ktorým sa narodia prasiatka menšie, menej životaschopné, alebo aj prasnice s agalakciou či hypogalakciou. Je to dosť častý problém aj v tomto chove, kde vykonávam veterinárnu starostlivosť. Problémy s mliečnosťou majú zväčša prasnice po prvom pôrode, prasnice, ktoré sú v zlej kondícii, ktoré sú chudé alebo inak nepripravené na pôrod. Infekčné mastitídy, ktoré vedú k agalakciám sa vyskytujú len v nízkom percente. K agalakciám alebo hypogalakciám v našom prípade prispieva aj skupinové ustajnenie prasných prasníc, ktoré majú mokré kŕmenie dva krát denne do hrantu. Stáva sa potom, že dominantné prasnice nepripustia slabšie alebo menšie jedince ku krmivu, dôsledkom čoho je potom nevyvážená kondícia prasníc a u niektorých dochádza k nedostatočnej príprave mliečnej žľazy na laktáciu.

U takýchto prasníc sa stáva, že sa im narodia podpriemerne malé a málo životaschopné prasiatka, ktoré sú natoľko slabé, že majú problém dostať sa k mliečnej žľaze a prijať dostatočné množstvo mledziva. Okrem toho mávajú prasnice, ktoré nie sú dobre pripravené na pôrod, často problémy s mliečnosťou. Keď sa tieto dva faktory spoja, u ciciakov vzniká tzv. hladová hnačka, spočiatku neinfekčného charakteru, u oslabených jedincov sa však v čreve rýchlo premnožia patogénne a podmienečne patogénne baktérie, najmä E. coli a klostrídie a hnačka sa stupňuje, dochádza k vysokým stratám úhynom, k zníženiu prírastkov a k zaostávaniu v raste. Hnačky takéhoto charakteru, aj ich dôsledky sa v našom chove vyskytovali v 90% prípadov u prasníc s nedostatočnou mliečnosťou.

Je veľa prípadov, najmä u prvorodičiek, že nástup laktácie je len opozdený, nastúpi až 24-48 hodín po pôrode, ďalej je však tvorba mlieka už normálna. V tom čase však prasiatka už môžu byť dehydrované, hypoglykemické, s rozvinutou acidózou a príznakmi kolihnačiek. Zoslabnuté a s rozvinutou infekciou sa už nevládzu dostať k mliečnej žľaze, dochádza k strate tekutín a následnému zlyhaniu funkcie obličiek a pečene, ktoré je v konečnej fáze príčinou úhynu postihnutých ciciakov. Preto je veľmi dôležité včasné zahájenie rehydratačnej terapie, ktorá má v takýchto prípadoch kľúčovú úlohu. Bez nej je samotné podávanie antibiotík častokrát neúčinné.

Hľadali sme preto spôsob, ako zabezpečiť prežívanie ciciakov v tomto období, ako zabezpečiť ich rehydratáciu, náhradné krmivo a prísun energie do okamihu, kým u matky nenastúpi plnohodnotná laktácia. V prvom rade som sa snažil zabezpečiť rýchle spustenie mlieka u prasníc dávkami oxytocínu. U zvierat s mastitídami a MMA syndrómom som podával injekčne antibiotiká a kortikosteroidy. U väčšiny prasníc do 48 hodín dôjde k plnohodnotnej laktácii. Po konzultácii s pracovníkmi poradenskej služby Vetservis s.r.o. sme do tej doby na zabránenie vzniku hypoglykémie ciciakom začali podávať prípravok Suiferm plus plv. Prípravok ošetrovatelia podľa návodu rozmiešajú vo vode a podávajú v priloženej miske. Účinok prípravku bol badateľný okamžite. Keď som ciciaky z vrhu postihnutého agalakciou matky sledoval, zistil som, že vďaka príjemnej vôni prípravku (fenikel, aníz, harmanček) nájdu okamžite misku s rehydratačným roztokom, na rozdiel od iných rehydratancií, ktoré som skúšal predtým. Aj slabé prasiatka našli misku do 5-10 minút. Príjem náhradného krmiva ciciakmi je veľmi dobrý. Podávanie je podľa potreby. Keď ošetrovatelia vidia, že je miska so Suifermom prázdna, znova ju doplnia. Takto majú prasiatka zabezpečený prísun náhradného krmiva a zdroj energie dovtedy, kým u prasnice nedôjde k nástupu laktácie. Okrem toho je v prípravku aj probiotická kultúra Enterococcus faecium, ktorá má, tak ako aj iné probiotiká, priaznivý účinok na rozvoj optimálnej črevnej mikroflóry. Podporuje rast laktobacilov, enterokokov, bifidobaktérií a iných prirodzených mikroorganizmov čreva a zároveň bráni rozmnožovaniu patogénnej a podmienečne patogénnej mikroflóry, akou sú aj E. coli a klostrídie. Týmto spôsobom zastavuje klinické príznaky hnačiek. Výskyt neonatálnych hnačiek vo vrhoch prasníc s hypogalakciou, agalakciou alebo mastitídou po začatí používania prípravku Suiferm plus plv. rapídne klesol. Je len veľmi malé percento vrhov, kde po podaní Suifermu nedôjde k zastaveniu hnačky. Len v takýchto prípadoch použijem individuálne injekčne sulfonamidy.

Ciciaky od matky, u ktorej nedošlo ani po opakovanom ošetrení k plnohodnotnej tvorbe mlieka, sa prekladajú k náhradnej matke. Snažíme sa, aby bolo preloženie ciciakov vždy do 24-48 hodín po narodení. U týchto zvierat však býva problémom obdobie do tej chvíle, kým si privyknú a nájdu si svoje miesto pri cecku. Ak v tom čase nemajú dostatok energie, môže sa stať, že si pri náhradnej matke nikdy nenájdu svoje miesto pri mliečnej žľaze. Preto Suiferm plus podávame aj u takýchto prasiatok ako zdroj energie. Po preložení k náhradnej matke majú v tomto koterci na individuálne dlhý čas k dispozícii misku s prípravkom Suiferm plus. Zistil som, že sa nám zvýšil počet prasiatok, ktoré po preložení k náhradnej matke prežijú a znížilo sa percento zvierat zaostávajúcich v raste.

Odkedy sme začali používať prípravok Suiferm plus plv. u slabých, málo životaschopných ciciakov a u vrhov, v ktorých je prasnica postihnutá hypogalakciou, agalakciou alebo s oneskorenou laktáciou, podstatne klesol výskyt hnačiek v prvých dňoch po narodení, ciciaky sú silnejšie a úhyn sa významne znížil. Zlepšila sa aj prežívateľnosť prasiatok po preložení k náhradnej matke. Okrem veľmi dobrého účinku na prípravku Suiferm plus plv. kladne hodnotím jeho príjemnú vôňu – podľa čuchu ho rýchlo nájdu aj malé a slabé ciciaky, dobrú chuť – prasiatka ho prijímajú rady, ako aj skutočnosť, že sa dá jednoducho a rýchlo rozrobiť vo vode.