Poradenstvo v veľkochovoch hydiny a králika domáceho

Poradenská služba Vetservis, pomáha veterinárom a chovateľom na celom Slovensku v týchto oblastiach :

  • Profylaxia a liečba infekčných, inváznych a orgánových chorôb
  • Výživa zvierat
  • Zoohygiena zvierat

Ponúkame :

  • určenie optimálneho vakcinačného programu
  • určenie optimálneho vakcinačného programu pre rozmnožovacie a úžitkové chovy, výber najvhodnejších vakcín pre daný chov
  • diagnostiku infekčných a inváznych chorôb – laboratórnu aj patologicko-anatomickú
  • ponuka alternatívneho riešenia niektorých ochorení
  • meranie účinnosti vetracieho systému v chovných halách, meranie obsahu CO2 a NH3 v hale počas určeného časového intervalu
  • dlhodobá kontrola navrhnutých opatrení

 

Odborný poradca:

MVDr. Darina Pospišilová, PhD. +421 908 705 186 pospisilova@vetservis.sk