VETSERVIS s.r.o. ponúka poradenstvo v chovoch ošípaných :

 • konzultačnú činnosť v oblasti ochorení a zníženej produkcie ošípaných
 • klinickú diagnostiku zdravotného stavu v chove
 • patologicko-anatomickú a laboratórnu diagnostiku
 • biochemické vyšetrenie krvi prasníc (pri reprodukčných problémoch, pri stresovom syndróme ošípaných a i.)
 • vyhodnotenie zdravotného stavu zvierat na bitúnku
 • vyšetrenie krmiva na prítomnosť mykotoxínov
 • určenie minimálnych inhibičných koncentrácií v prípadoch dyzentérie a lawsoniózy
 • vypracovanie preventívnych a liečebných opatrení (vakcinácie, medikácie, antianemický a antiparazitárny program, hormonálne riadenie reprodukcie a i.)
 • výroba autovakcín
 • finančné zhodnotenie navrhnutých opatrení
 • optimalizácia menežmentu a štruktúry farmy
 • dlhodobá kontrola účinnosti navrhnutých opatrení

 

Odborní poradcovia :

MVDr. Juraj Salaj. PhD. +421 905 748 040 salaj@vetservis.sk
MVDr. Peter Supuka, PhD. +421 915 986 733 supuka@vetservis.sk

 

Cenník služieb :

Ceny vyšetrenia chovu, patologicko-anatomického vyšetreni v chove, laboratórnych vyšetrení, ako aj vypracovania ozdravovanieho programu sa stanovia DOHODOU.