Vetservis ponúka pre ekologické chovy :

  • Konzultačnú činnosť v oblasti ochorení zvierat v ekologických chovoch
  • Vypracovanie plánov prevencie ochorení a optimalizácie úžitkovosti v ekologických chovoch
  • Pomoc pri zriaďovaní a realizácii ekologického hospodárstva
  • Pomoc pri uvádzaní produktov ekologického hospodárstva na trh
  • Podpora regionálneho rozvoja
  • Ekologické chovy hydiny
  • Ekologické chovy hovädzieho dobytka

 

Odborný poradca:

MVDr. Darina Pospišilová, PhD. +421 908 705 186 pospisilova@vetservis.sk