Poradenstvo pri zdravotných problémoch v chovoch psov, mačiek, malých hlodavcov a iných pet zvierat

ponúkame pre chovateľov psov, mačiek a iných pet zvierat odborné poradenstvo a konzultácie pre veterinárnych lekárov v týchto oblastiach :

  • diagnostika infekčných a inváznych chorôb - klinická, laboratórna a patologicko - anatomická
  • diagnostika neonatálnej a perinatálnej mortality šteniat
  • diagnostika a vypracovanie preventívneho a liečebného programu pri hnačkách šteniat
  • vypracovanie vakcinačných a antiparazitárnych programov
  • program ochrany pohybového aparátu
  • vyhodnotenie zoohygieny chovu a výživy
  • dlhodobá kontrola navrhnutých opatrení

 

Poradcovia pre chovy psov, mačiek, drobných hlodavcov a iných pet zvierat:

MVDr. Peter Supuka, PhD. +421 915 986 733 supuka@vetservis.sk