Respiratórny syndróm ošípaných
Neonatálne hnačky
Poodstavové hnačky
Dyzentéria a ileitída
Výskyt interných a externých parazitov
Zhoršené reprodukčné ukazovatele
Výskyt mykotoxínov a iných cudzorodých látok v kŕmnych zmesiach

Na tomto miesto uvádzame naše skúsenosti s najčastejšími problémami vo veľkochovoch ošípaných a s ich riešením ako napríklad:

Ak máte problémy v chove ošípaných, kontaktujte prosím našich odborných poradcov.