Hemoragická choroba králikov - mor králikov

Myxomatóza králikov

Kokcidióza - črevná a pečeňová forma

Tráviace poruchy

Pasteurelóza králikov