M.F. Ponting B.V.Sc., M.R.C.V.S., N.D.A., M.R.A.C, odborný riaditeľ a veterinárny lekár Nelson Veterinary Ltd.

Probiotikum je živý mikrobiálny kŕmny doplnok, ktorý priaznivo ovplyvňuje hostiteľský organizmus a zlepšuje mikrobiálnu rovnováhu v čreve (Fuller, 1989). Slovo probiotikum pochádza z gréckeho slovného spojenia „pro bios“ čo znamená „pre život“. Probiotické mikroorganizmy sa prirodzene nachádzajú v organizme zdravého zvieraťa a sú potrebné pre jeho normálne nerušené funkcie.

Najviac mikroorganizmov žije v tráviacom systéme zvieraťa, kde má svoj domov niekoľko miliónov rôznych baktérií, ktoré sa zaraďujú do viac ako 400 druhov. Pre svojho hostiteľa sú dôležité tým, že napomáhajú tráveniu, obsadzujú väzobné miesta patogénnych baktérií a bránia tak infekcii sliznici čreva. Okrem toho významne stimulujú imunitný systém a podporujú obranyschopnosť organizmu. Prirodzená črevná mikroflóra môže byť narušená niekoľkými spôsobmi :

 • ochoreniami tráviaceho systému
 • antibiotickou liečbou, najmä perorálnou
 • zmenami vo výžive
 • nedostatkami vo výžive
 • cestovaním
 • vyšším vekom
 • stresom


Práve stres je jedným z najčastejších faktorov, ktorým sa dá veľmi ťažko vyhnúť. Na tráviaci systém pôsobí stres zvýšením vylučovaním kortikosteroidov, zrýchlenou peristaltikou a zvýšením vylučovania hlienu. To sa prejaví znížením počtu kolónií potrebných mikroorganizmov, zvýšením počtu patogénov, nerovnováhou črevnej mikroflóry, čo vedie k zhoršeniu absorpcie živín, hnačkám a ku klinickým a subklinickým infekciám tráviaceho systému.

Probiotické prípravky účinkujú na tráviaci systém v tromi spôsobmi :

 1. Kompetetívna exklúzia
 2. Podpora imunity
 3. Podporný účinok na trávenie


1. Kompetetívna exklúzia

Patogénne a nepatogénne baktérie často súťažia o väzobné miesta na sliznici a o živiny v čreve. Keď zabezpečíme v tráviacom systéme dostatočný počet probiotických mikroorganizmov a živín ptrebných pre ich rast, znížime tak výrazne možnosť rozmnožovania patogénnych mikroorganizmov. Tento proces sa nazýva kompetetívna exklúzia.

2. Vplyv probiotík na imunitu

Probiotické prípravky zvyšujú tvorbu cytokínov, tj. látok zodpovedných za komunikáciu medzi bunkami imunitného systému ako aj vrodenú fagocytárnu aktivitu. Takisto zvyšujú tvorbu protilátok a hladinu gama interferónu.. Majú pozitívny účinok na obranyschopnosť organizmu a tým nepriamo podporujú nielen lokálnu, ale aj celkovú odolnosť zvieraťa voči infekciám.

3. Pozitívny účinok na trávenie

Probiotické kultúry napomáhajú tvorbe enzýmov, vitamínov, ako aj syntéze aminokyselín. Z enzýmov sú to najmä amylázy, lipázy a proteázy, z vitamínov predovšetkým vitamíny skupiny B a vitamín K.

Priamy účinok probiotických mikroorganizmov na trávenie spočíva v tvorbe kyseliny mliečnej, ktorá je ich primárnym metabolitom, optimálne znižuje pH v tráviacom systéme, zároveň vytvára priaznivé prostredie pre ďalšie množenie laktobacilov, pre ktoré je najvhodnejšie pH 5-6 a nepriaznivé prostredie pre rozmnožovanie patogénnych a podmienečne patogénnych baktérií. Koliformné baktérie majú optimum svojho rastu pri pH 8-9.

Vlastnosti probiotík

Probiotické prípravky využiteľné vo veterinárnej medicíne sú také, ktoré :

 • priaznivo pôsobia na svojho hostiteľa
 • nepatogénne a netoxické
 • živé a životaschopné bunky prítomné vo vysokých počtoch (vysoká koncentrácia)
 • schopné prežiť nízke pH žalúdka
 • stabilné dlhý čas za odporučených skladovacích podmienok
 • ľahko použiteľné


Indikácie pre aplikáciu probiotických prípravkov

Využitie probiotických prípravkov sa osvedčilo :

 • pri ochoreniach tráviaceho systému (črevné infekcie, hnačky, vracanie)
 • po liečbe antibiotikami
 • v pooperačnej rekonvalescencii (po operácii a po anestézii)
 • po zmene prostredia
 • pri zmenách krmiva
 • pri náprave nedostatkov vo výžive
 • po vakcionácii
 • počas a po transporte
 • u starších zvierat
 • pri stresových stavoch.