Veterinárna diagnostika

Rýchla a presná diagnostika je základom dôležitých rozhodnutí a následne účinnej liečby. Preto spoločnosť VETSERVIS s.r.o. v rámci komplexnosti služieb pre veterinárnych lekárov a chovateľov organizuje operatívne výjazdy do chovov po predchádzajúcej konzultácii s veterinárnym lekárom resp. chovateľom.

Súčasťou výjazdu je vyšetrenie zvierat v chove a odber vzoriek. Následne, po získaní prvých výsledkov analýz, sa vypracuje hodnotenie zdravotnej situácie s návrhom opatrení. Po ich odsúhlasení a zavedení sa spoločnosť podieľa na monitoringu zdravotného a produkčného stavu a na prípadných operatívnych riešeniach podľa vývoja  situácie v chove.

Kontakt pre konzultácie a objednávanie výjazdov :

doc. MVDr. Ivan Holko, PhD.

Telefón : +421 376 559 132
Mobil : +421 908 705 186, 
Mail : holko@vetservis.sk 


Dokumenty na stiahnutie: