Humac Natur 500G

DETOXIKAČNÁ - ANTISEPTICKÁ - FUNGICÍDNA OCHRANA ORGANIZMU

Dostupnosť: skladom
4.80 EUR s DPH
Kúpiť

Popis produktu

Humac Natur  je 100 %  prírodná  látka vyrobená z ekologicky čistého zdroja  oxihumolitu  (hnedého uhlia).  Účinnou látkou prípravku sú humínové kyseliny, ktoré majú veľkú adsorbčnú kapacitu, viažu na seba  rôzne toxické látky aj vírusy v  tráviacom systéme zvierat ( mykotoxíny, mikrobiálne toxíny, ťažké kovy, PCB, fytotoxíny, toxické látky vznikajúce pri metabolizme – amoniak a pod.), ktoré sa s nimi vylučujú trusom. Zabezpečujú detoxikáciu organizmu, podporujú imunitný systém a aktivujú metabolizmus.   Humínové kyseliny majú tiež veľmi dobrú pufračnú schopnosť – stabilizujú pH v celom tráviacom systéme zvierat, optimalizujú tráviace pochody a  podporujú množenie a  činnosť symbiotickej mikroflóry.

Fulvónové kyseliny tvoria prirodzený vývojový prechod  k humínovým kyselinám  -  majú schopnosť obnovenia biochemickej a energetickej  rovnováhy buniek.

Spôsob podania:

Prípravok sa primiešava do krmiva.

Dávkovanie: 

Hovädzí dobytok , kone :    100 g / kus a deň   do krmiva

Ovce, kozy :                           20 g / kus a deň  do krmiva

Ošípané :                               0,5 kg / 100 kg krmiva

Hydina, králiky :                    40 – 70 g / 10 kg krmiva (0,5% do kŕmnej zmesi)

Psy, mačky:                            2,0 – 3,0 g / kus a deň do krmiva

Malé domáce zvieratá:          400 - 500 mg /kg živej hmotnosti

Doba podávania:  7 - 20 dní, min. 5 dní u malých domácich zvierat

Účinok :

-          zvyšuje konverziu krmiva,  podporuje produkciu pankreatických enzýmov

-          upravuje a stabilizuje pH v tráviacom systéme

-          adsorbuje toxické látky a vírusy v tráviacom trakte

-          dodáva organizmu mikroelementy

-          podporuje množenie a činnosť  symbiotickej mikroflóry

-          detoxikuje organizmus – vysoko efektívne viaže exogénne aj endogénne vznikajúce toxíny –

-          podporuje celkový imunitný systém a metabolizmus

-          znižuje úhyn, zabezpečuje dobré produkčné zdravie zvierat

Použitie:

-          prevencia a podpora liečby hnačkových ochorení a dyspepsií

-          prevencia a podpora liečby rôznych intoxikácií

-          stimulácia tráviacich procesov pri intenzívnej výžive na vysokú úžitkovosť

-          podpora reprodukčných ukazovateľov zvierat

-          pre produkciu živočíšnych produktov bez rezíduí cudzorodých  látok