VETSERVIS s.r.o je riešiteľ projektu podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja :

 

SYSTÉM CHOVU HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT S VYUŽITÍM PROBIOTÍK A RASTLINNÝCH LÁTOK SO ZAMERANÍM NA PRODUKCIU FUNKČNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

Aplikovaný výskum a vývoj VMSP-P-0024-09


Spolufinancovaný z prostriedkov nenávratného finančného príspevku na projekt výskumu a vývoja APVV VMSP 2009

Spoluriešiteľská organizácia : Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra