Produkty

Pronestesic 40 mg/ml / 0,036 mg/ml inj. roztok >NOVINKA<

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Prokaín je syntetické lokálne anestetikum, ktoré patrí do skupiny esterov. Ide o ester kyseliny p-aminobenzenovej považovanú za lipofilnú časť tejto molekuly. Prokaín má stabilizačný účinok na membránu, čo vedie k zníženiu priepustnosti membrány nervových buniek a tým k zníženej difúzii sodných a draselných iónov. Týmto spôsobom je narušená tvorba akčných potenciálov a prenos signálu je inhibovaný. Táto inhibícia vedie k lokálnej anestézii, ktorá je reverzibilná.

Prokaín má dobu latencie od 5 do 10 minút po subkutánnom podaní a krátke trvanie účinku (max. 30-60 min.); pridaním adrenalínu do roztoku je trvanie účinku predĺžené až na 45-90 min.

Okrem vlastností lokálneho anestetika má prokaín tiež vazodilatačný a antihypertenzívny účinok.

Adrenalín je katecholamín so sympatomimetickými vlastnosťami. To spôsobuje lokálnu vazokonstrikciu, ktorá spomaľuje vstrebávanie prokaín hydrochloridu, predlžuje anestetický účinok prokaínu. Adrenalín má tiež povzbudzujúci účinok na myokard.

 

Spôsob podania a dávkovanie:

Injekčné podanie do podkožia alebo v blízkosti príslušnej oblasti: kone, dobytok, ošípané a ovce - 2,5-10 ml prípravku pro toto (zodpovedá 100-400 mg prokaín hydrochloridu + 0,09 až 0,36 mg epinefrín tartrátu).

Injekčné podanie v blízkosti vetvy nervu: kone, dobytok, ošípané a ovce - 5 až 10 ml prípravku pre toto(zodpovedá 200-400 mg prokaín hydrochloridu + 0,18 až 0,36 mg epinefrín tartrátu).

Spôsob podania:

Podkožné a perineurálne podanie.

Pre znecitlivenie distálnej časti končatiny u koní by mala byť dávka rozdelená na dve alebo viac miest injekčného podania v závislosti na dávke.

Gumová zátka môže byť prepichnutá až 20-krát.

Indikácie:

Lokálne anestézie s dlhotrvajúcim anestetickým účinkom.

Kone hovädzí dobytok, ošípané a ovce: infiltračná anestéza a perineurálna anestéza

 

.Kontraindikácie:

Nepoužívať u zvierat: v šoku, s kardiovaskulárnymi problémami, liečených sulfónamidmi a fenotiazínmi.

Nepoužívať: s anestetikami na báze cyklopropánu- či halotanu, na anestéziu oblasti s terminálnym obehom.

Nepoužívať v prípade precitlivenosti: na liečivo alebo na niektorú s pomocných látok, na lokálne anestetiká patriace

do podskupiny esterov alebo v prípade možných alergických skrížených reakcií na p-aminobenzoovú kyselinu a sulfónamidy.

Nepodávať intravenózne alebo intraartikulárne.

Upozornenie:

Prokaín môže spôsobiť pokles krvného tlaku a alergické reakcie. V niektorých prípadoch (najmä u koní) môže dôjsť k podráždeniu CNS.

Ochranná lehota:

Kone, hovädzí dobytok a ovce - mäso: bez ochrannej lehoty, mlieko: bez ochrannej lehoty.

Ošípané - mäso: bez ochrannej lehoty.

Zloženie:

Procaini hydrochloridum, Epinephrini tartras

Balenie:

100 ml

Trvanlivosť:

Čas použiteľnosti veterinárneho lieku v neporušenom obale: 3 roky.

Čas použiteľnosti po prvom otvorení liekovky: 28 dní.

Skladovanie:

Uchovávať v chladničke (2 ° C - 8 ° C), chrániť pred svetlom.

Výrobca:

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Pohoří - Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

Registračné číslo: 

96/072/16-C, 96/034/DC/16-S