Produkty

Oxytokel 10 I.U.inj.

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Kobyly, kravy, ovce, kozy, prasnice, suky, mačky

Oxyto-kel 10 vodný roztok syntetického oxytocínu priamym spôsobom ovplyvňujúce kontrakcie hladkého svalstva maternice a činnosť mliečnej žľazy.

Dochádza k stimulácii oxytocínových receptorov (rozvinutých vplyvom zvýšenej hladiny estrogénu a zníženej hladiny progesterónu), prílivu vápnikových

iónov buniek hladkého svalstva a následným sťahom. Oxytocín ovplyvňuje ako frekvenciu tak intenzitu sťahov; s maximálnym nástupom účinku počas

pôrodu a s rýchlym odznievajúceho krátko po vypudenie plodu. Maternice svalstvo je voči oxytocínu najviac citlivé počas obdobia estru. Nástup, intenzita

a trvanie účinku závisí na reprodukčných dispozíciách zvieraťa, dávky a spôsobu podania. Pri bežne používanom dávkovaní dochádza k nástupu účinku

okamžite (v prípade i.v. aplikácie), do 1-5 minút (v prípade i.m. aplikácie) a max. Do 5-10 minút (v prípade S.C. aplikácie).

Oxytocín stimuluje kontrakcie myoepiteliálních buniek alveol a malých mliečnych kanálikov v mliečnej žľaze, a vyvoláva tzv. Spustenia mlieka.

Nástup a intenzita účinku záleží od dávky a spôsobu aplikácie. Pri odporúčaných dávkach dochádza k spusteniu mlieka do 1 minúty po podaní

(v prípade i.v. aplikácie) a do 1-2 minút (v prípade i.m. aplikácie).

Na rozdiel od prírodného post-hypofyzárneho hormónu, syntetický oxytocín neobsahuje vazopresín a preto nemá takmer žiadne antidiuretický

a hypotenzívny účinok.

Farmakokinetické údaje: Oxytocín je po intramuskulárnej a subkutánnej aplikácii veľmi rýchlo absorbuje (nástup účinku v priebehu niekoľkých minút).

V krvi cirkuluje voľný, čiastočne je viazaný na proteínové nosiče. Je distribuovaný do mnohých tkanív s čiastočnou afinitou k obličkám, pečeni, hypofýze,

maternici a mliečnej žľaze. Po rapídnom nástupe okamžite po aplikácii, hladina účinnej látky v krvi prudko klesá a oxytocín sa v rôznych tkanivách rýchlo

rozkladá na peptidy a aminokyseliny. Počiatočná polčas rozpadu je 0,5-4 minúty (distribučná fáza), nasledovaný pomalším vylučovaním

s polčasom rozpadu 22-30 minút; v závislosti od liečeného druhu. Oxytocín je vylúčený (čiastočne v nezmenenej aktívnej forme, čiastočne vo forme

inaktivovaných metabolitov) močom počas niekoľkých hodín.

Dávkovanie:

Kobyly:          10 - 20 IU oxytocínu, t.j. 1 - 2 ml       

Kravy:           30 - 60 IU oxytocínu  t.j. 3 - 6 ml

Prasnice:      20 - 40 IU oxytocínu  t.j. 2 - 4 ml         

Ovce, kozy:  10 - 15 IU oxytocínu  t.j. 1 - 1,5 ml

Suky:              5 - 10 IU oxytocínu  t.j. 0,5 - 1 ml           

Mačky:           3 -   5 IU oxytocínu t.j. 0,3 - 0,5 ml

Spôsob podania:

- pomaly intravenózne alebo intramuskulárne, jednorazovo

- pri viacnásobnej aplikácii je potrebné dodržať 2 hod. odstup medzi jednotlivými dávkami

Indikácie:

u kobýl, kráv, prasníc, oviec, sučiek a mačiek pre:

Stimuláciu kontrakcií maternicového svalstva:

- počas pôrodu: vyvolanie pôrodu u kobýl, ochabnutosť kontrakcií maternice u prasníc, sučiek a mačiek.

- počas raného puerperálneho obdobie: stimulácia involúcia maternice (atónia, v prípade zadržania lôžka a výstupku maternice, odstránenie patologického

obsahu maternice).

- počas estru: podpora liečby endometritídy (odstránenie vnútromaternicové tekutiny) u kobýl.

Spustenie mlieka popôrodná agalakcia u jalovíc a kobýl, prídavná liečba syndrómu MMA u prasníc), odstránenie zvyškového mlieka (podporná liečba

mastitíd)

Kontraindikácie: Komplikácie pri pôrode (príliš veľký plod, abnormálne poloha plodu, torsio uteri pod.).

Nedostatočné uvoľnenie krčka maternice pri pyometry.

Nepriechodnosť pôrodných ciest.

Hypertenzia maternicového svalstva.

Nežiaduce účinky: Hyperkontrakce, v prípade predávkovania kŕče maternice, pretrhnutie maternice. Pri dodržaní odporúčaného dávkovania,

je predávkovanie veľmi nepravdepodobné. Oxytocín podaný v rannom štádiu ruje môže skrátiť cyklus u prežúvavcov a prasníc (luteolytický efekt)

Upozornenie:

Nesmie po podávať pokiaľ nie je plne uvoľnený krčok maternice a pokiaľ nie je istota, že vypudenie plodu nebráni žiadna mechanická prekážka

v pôrodných cestách, najmä príliš veľký plod a abnormálne poloha plodu. Podávať len za kontroly uvoľnenosti krčka maternice a polohy plodu.

Pred začatím terapie môžu byť v prípade potreby podané estrogény (pre uvoľnenie krčka maternice) a upravená poloha plodu.

Nesmie sa zároveň používať anestetiká obsahujúce cyklopropán, pretože by mohlo dôjsť k poruchám srdcového rytmu.

Pôrod u kobýl by mal byť vyvolaný iba ak preukazujú pripravenosť k pôrodu (zmena vemena, mledzivo, mäkký krčok maternice, uvoľnenie panvových

väzov, dĺžka gravidity> 320-330 dní).

Špeciálne upozornenia :

Nepoužité lieky a vzniknutý odpad musia byť zlikvidované spôsobom zodpovedajúcim legislatívnym ustanoveniam o hospodárení s nebezpečnými

odpadmi a ochrane životného prostredia. Použiteľnosť po prvom otvorení je 28 dní.

Ochranná lehota:

Bez ochrannej lehoty.

Zloženie:

Oxytocinum 10 IU, Phenolum, Acidum citricum monohydr., Natrii chloridum, Aqua pro iniectione v 1 ml.

Balenie:

50ml, 100ml

Trvanlivosť:

2 roky. Použiteľnosť po prvom otvorení je 28 dní.

Skladovanie:

Pri zníženej teplote od 8 0C do 15 0C, chrániť pred svetlom.

Výrobca:

Vele, spol. s r.o., Ústí 88, Větrný Jeníkov, Česká republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KELA Laboratoria N.V., Industrial Zone "De Kluis", St. Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgicko