Produkty

Oxy-kel 20 L.A. inj.

Širokospektrálne antibiotikum.

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Farmakodynamické vlastnosti: 
 
Oxytetracyklín je širokospektrálne bakteriostatické antibiotikum inhibujúce proteínovú syntézu citlivých mikroorganizmov:
 
tj. G + baktérií (napr. Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Bacillus anthracis, Clostridium spp., Listeria monocytogenes, Erysipelothrix spp., Mycobacterium spp., Corynebacterium spp. ), G- baktérií (napr. Pasteurella spp., Klebsiella spp.), G- anaeróbov (Fusobacterium spp., Bacteroides spp.), ricketsiím, mykoplazmám, chlamýdie (skupina Psittacose) a niektorým prvokom. Proteus spp., Pseudomonas spp. a mnoho kmeňov E.coli, Salmonella spp., Enterococcus spp., Shigella spp. a Aerobacter spp. sú všeobecne rezistentné. 
 
Oxytetracyklíny nie sú účinné proti plesniam a kvasinkám.
 
Chromozomálna rezistencia sa vyvíja postupne. Medzi klasickými tetracyklínmi existuje kompletná krížová rezistencia. Najväčšiu pozornosť treba venovať vzniku získanej plazmidovej rezistencie.
 
Farmakokinetické údaje:
 
Oxy-kel 20 L.A. Lag. je po intramuskulárnej aplikácii absorbovaný postupne. Plazmatické koncentrácie nad 4 mg / ml sa dosiahne za 4-24 hodín po i.m. aplikácii 20 mg oxytetracyklínu / kg teľatám (priemerné zaznamenané hodnoty max. plazmatické koncentrácie: 4,72 ± 0,99 mg / ml po 8 hodinách). 
 
Koncentrácia účinnej látky vyššia ako 0,5 mg / ml zotrváva v plazme viac ako 72 hodín.
 
Farmakokinetické parametre u teliat: Cmax = 5,17 ± 0,93 mg / ml; Tmax = 9,86 ± 3,10 hod. A T1 / 2 el = 15,29 ± 4,14 hodín.
      
Oxytetracyklínzy sú distribuované v celom organizme, vrátane intracelulárnych priestorov (Vd> 1 L / kg živej hmotnosti). Ich najvyššia koncentrácia je dosahovaná v obličkách, moči, pečeni, žlče a zažívacom trakte. V pľúcnych tkanivách, genitálnym ústrojenstva, svaloch a slezine dosahujú koncentrácie účinnej látky podobných hodnôt ako v krvnej plazme. Oxytetracyklín preniká placentou, ukladá sa v kostných tkanivách a zuboch (žlté zafarbenie) a v malej miere preniká aj do mozgovomiechového moku. Koncentrácia v mlieku je nižšia ako koncentrácia v plazme.
 
Po parenterálnej aplikácii sa oxytetracyklín vylučuje prevažne v nezmenenej forme obličkami. Malé množstvo je vylúčené výkalmi.
 
Predklinické upozornenie: 
 
Počas posledného desaťročia bol zaznamenaný nárast rezistencie voči enterobakteriám. Väčšina kmeňov respiračných patogénov, ako napr. Pasteurella spp., Haemophilus spp., Corynebacteria spp., Mycoplasma spp. a Bordetella spp. však zostávajú citlivé.
 

Indikácie:

Na liečbu infekcií spôsobených mikroorganizmami citlivými na oxytetracyklín, ako napr .:
 
Ošípané: infekcie respiratórneho traktu (enzootická pneumónia, atrofická rinitída, infekcie spôsobené Pasteurella spp. A Haemophilus spp.),Syndróm MMA u prasníc.
 
Hovädzí dobytok: infekcie respiračného traktu, infekčná pododermatitída, zápal stredného ucha.
 
Ovce, kozy: infekcie respiračného traktu, enzootické potraty (chlamydiázy).
 
Kontraindikácie:
 
Precitlivenosť na tetracyklíny. Vážne poruchy funkcie obličiek a pečene.
 
Osobitné opatrenia na používanie u zvierat:
 
Na jedno miesto by sa malo aplikovať maximálne 25 ml prípravku. Celková dávka má byť rozdelená na 2 a viac aplikačné miesta.
 
Nežiaduce účinky (frekvencia a závažnosť):
 
Aplikácia oxytetracyklínu môže výnimočne vyvolať anafylaktickú alebo alergickú reakciu (v prípade potreby liečba antihistaminikami a / alebo kortikosteroidy). Podráždenie v mieste vpichu po aplikácii sa vyskytuje len výnimočne.
 
Príliš rýchla intravenózna aplikácia môže spôsobiť kardiovaskulárny kolaps.
 
Použitie počas gravidity, laktácie, znášky:
 
Vzhľadom k tomu, že tetracyklíny pri testovaní u laboratórnych zvierat vykazujú teratogénne účinky (spomalenie rastu kostí v prenatálnom a neonatálnom období, diskolorácia kostí a vypadávanie zubov), k aplikácii zvieratám počas gravidity sa smie pristúpiť len vo vážnych prípadoch.
 
Interakcie s ďalšími liekmi a iné interakcie:
   
Vzhľadom k možnej interakcii sa nesmie kombinovať  s penicilínmi, cefalosporínmi a ďalšími liekmi s baktericídnym účinkom.
 
Nesmie sa miešať s inými prípravkami v jednej injekčnej striekačke.
 
Dávkovanie a spôsob podania:
 
K hlbokej intramuskulárnej alebo (pri potrebe rýchleho dosiahnutia vysokej koncentrácie účinnej látky v krvi) pomalej intravenóznej aplikácii.
 
Hlboká i.m. aplikácie: 20 mg oxytetracyklínu na 1 kg živej hmotnosti alebo 1 ml Oxy-kelu 20 L.A. na 10 kg živej hmotnosti.
 
V prípade potreby môže byť liečba v intervale 3 dní zopakovaná.
 
Pri aplikácii je potrebné vyhnúť sa podaniu viac ako 25 ml do jedného miesta. Celková dávka má byť rozdelená do 2 a viac aplikačných miest.
 
Nepoužité lieky a vzniknutý odpad musia byť zlikvidované spôsobom zodpovedajúcim legislatívnym ustanoveniam o hospodárení s nebezpečnými odpadmi a ochrane životného prostredia.
 
Predávkovanie (príznaky, prvá pomoc, antidotá), ak sú potrebné:
 
Vysoké dávky aplikované intravenózne môžu vyvolať hepatotoxické alebo kardiovaskulárne poruchy. V prípade komplikácií aplikovať antihistaminiká a kortikosteroidy.
 
Ochranné lehoty:
 
Mäso: 21 dní
 
Mlieko: 7 dní
 

Balenie:

50ml, 100ml

Doba použiteľnosti:
 
3 roky. Použiteľnosť po prvom otvorení je 28 dní.
 

Skladovanie:

Pri teplote od 8°C do 15°C, chránený pred svetlom.

Výrobca:

Vele, spol. s r.o., Ústí 88, Větrný Jeníkov, Česká republika

Držiteľ rozhodnutia o registrácii:

KELA Laboratoria N.V., Industrial Zone "De Kluis", St. Lenaartseweg 48, B-2320 Hoogstraten, Belgicko
 
Registračné číslo: 96/023/98-C