Produkty

AAGENT 50 mg/ml inj. roztok

Prípravok s indikačným obmedzením

Dostupnosť: na dotaz

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Gentamicín sulfát účinkuje baktericídne v závislosti od koncentrácie. Gentamicín by mal byť prednostne považovaný za baktericídne antimikrobikum na úzke spektrum gramnegatívnych baktérií (napr. E. coli, Proteus spp., Pseudomonas spp.).

Gentamicín neúčinkuje na anaeróbne baktérie a mykoplazmy.

Dávkovanie:

Teľatá hovädzieho dobytka v prvom mesiaci života: intramuskulárne, alebo pomalé intravenózne podanie.

Prasiatka v prvom mesiaci života: intramuskulárne podanie.

Kone: intravenózne podávanie

Teľatá hovädzieho dobytka a prasiatka v prvom mesiaci života:

4 mg gentamicín bázy / kg ž / deň, čo zodpovedá 0,8 ml prípravku / 10 kg ž / deň po dobu 3 dní.

Ošípané:

Maximálny objem aplikovaný do jedného miesta vpichu nesmie prekročiť 1 ml. Opakovaná aplikácia by mala byť rozdelená do viacerých miest injekčného podania.

Podáva sa raz denne alebo v polovičnej dávke dvakrát denne.

Kone (nepotravinové kone):

Podáva sa 6,6 mg gentamicín bázy / kg ž intravenózne raz denne, čo zodpovedá 1,3 ml prípravku / 10 kg ž, dobu 3-5 

po sebe nasledujúcich dní.

Indikácie:

U teliat a prasiatok sa najmä jedná o infekcie:

• zažívacieho traktu (bakteriálna enteritída, kolibacilóza mláďat),

• respiračného traktu (bronchopneumónia, pneumónia),

• infekcie kože (pyodermia, abscesy a septická poranenia),

• sepsa.

U koní je gentamicín indikovaný na liečbu infekcií dolných dýchacích ciest spôsobených aeróbnymi gramnegatívnymi baktériami citlivými na  gentamicín.

Kontraindikácie:

Nepoužívať v známych prípadoch dysfunkcie obličiek.

Upozornenie:

U teliat a prasiatok použiť výlučne v prvom mesiaci života.

Ochranná lehota:

Z dôvodu akumulácie gentamicínu v pečeni, obličkách a v mieste injekčného podania, sa musí zamedziť akémukoľvek opakovaniu liečby počas ochrannej lehoty.

Teľatá

Intramuskulárne alebo intravenózne podanie: Mäso: 103 dní.

Prasiatka

Intramuskulárne podanie: Mäso: 66 dní.

Zloženie:

Gentamicini sulfas

Balenie:

100ml

Trvanlivosť:

V neporušenom obale: 2 roky.

Po prvom otvorení vnútorného obalu: 28 dní.

Skladovanie:

Pri teplote do 25°C  v suchu a tme.

Výrobca:

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv a.s. Pohoří - Chotouň 90, 254 49 Jílové u Prahy

Registračné číslo: 

96/370/93-C, 96/806/94-S