Laboratórium

Vplyv laktobacilov a humínových látok na mikrobiálne zloženie obsahu čreva u prepelíc a králikov :

https://www.vetservis.sk/media/object/410/vplyv_laktobacilov_a.pdf

Klinické skúšanie prípravku PROFOAL tbl. a.u.v. :

https://www.vetservis.sk/media/object/409/klinicke_skusanie_pripravku_profoal__tbl.pdf