Kyseliny huminové – alternativa antibiotik?

Článek : 45892 ; Vydáno : 8.4. 2006 ; Autor : Ing. Pavla Schneiderová Mnohaletá testování ukázala, že huminové kyseliny mohou působit jako stimulátory růstu. Jednou z účiných a pokusně vyzkoušenných alternativ antibiotických stimluátorů růstu jsou huminové kyseliny. Kyseliny huminové jsou směsí organických kyselin produkovaných většinou při rozkladu rostlinného mateirálu, hlavně ligninu. Jsou hlavní složkou humusu a nacházejí se i v rašelině, uhlí a mořské vodě. Výzkum a zkušenosti s orální aplikací produktů s obsahem huminových kyselin za účelem terapie, profylaxe a jako dietetický doplněk začal v 60. letech v Německu. Huminové kyseliny mají široké využití ve vetrinární medicině. Rozsáhlý výzkum ukázal, že jsou účinné v léčbě tzv. multifaktoriálních onemocnění jako jsou gastroenteritidy nebo průjmy a metabolické poruchy u odchovávaných mladých zvířat. Mají astringentní účinek, působí proti zánětlivě, antibakteriálně a mají viricidní účinek. Doplňky na základě huminových kyselin jsou vhodné především pro léčbu nemocí trávicího traktu a poruch trávicího metabolizmu. K dalším vlastnostem, významným z hlediska náhrady antibiotických stimluátorů růstu, patří vědecky dokázaný příznivý účinek na růst zvířat. Huminové kyseliny podporují zdraví střevního epitelu, stabilizaci střevní flory a účinné využití krmiva. Na základě výsledků výzkumu se ukazuje, že huminové kyseliny mohou nahradit antibiotika v krmných doplňcích a působit při léčbě mnoha onemocnění. Redukují užití antibiotik na minimum. Doplňky na bázi huminových kyselin jsou vzhledem k mnohostrannému účinku, vysoké ekonomické účinnosti a toxikologické a ekologické bezpečnosti ze všech hledisek přijatelné. Feed Mix, 14, 2006, č. 1, s. 32-33