Príručka pre chovateľov králikov, 2. vydanie

skladom

Príručka pre chovateľov králikov : výživa, hygiena chovu, choroby a ich prevencia, najčastejšie používané prípravky na prevenciu a na podporu liečby chorôb, laboratórne vyšetrenia 

Dostupnosť: skladom
4.86 EUR s DPH
Vložiť do košíka

Popis produktu

Autor-i: 

Peter Supuka, Darina Pospíšilová, Ľudmila Pospíšilová a Anna Supuková.

Vydavateľské údaje: 

Nitra, Vetservis, 2012

Predmet:

Králiky, chov kožušinových zvierat, choroby zvierat, veterinárna medicína príručky

Rozsah:

48strán

ISBN 978-80-970877-0-8

Obsah: 

Neinfekčné choroby:

Poruchy rastu zubov

Otlaky na panvových končatinách

Neinfekčné ochorenia tráviacej sústavy

Akútne preplnenie a rozšírenie žalúdka

Zápcha

Trichobezoáre

Syndróm parézy u kojacich samíc

Neinfekčné ochorenie dýchacej sústavy

Kanibalizmus

Karencie vitamínov a minerálnych látok

Intoxikácie - otravy

Infekčné choroby:

Choroby kože ( Parazitárne, Bakteriálne, Mykotické, Vírusové )                      

Choroby tráviacej sústavy ( Kokcidióza, Klostridióza, Enzootická králičia enteropatia, Pasaluróza )                

Choroby dýchacej sústavy ( Pasteurelóza králikov – Infekčná nádcha králikov )

Choroby pohlavnej sústavy  ( Spirochetóza - syfilis králikov )                      

Celosystémové choroby králikov ( Mor králikov, Myxomatóza, Encephalitozoonóza, Toxoplazmóza )                     

Najčastejšie používané prípravky na prevenciu, na podporu liečby chorôb a na podporu úžitkovosti králikov.

Laboratórne vyšetrenia v chove králikov

Odber vzoriek pre laboratórne vyšetrenie

Pokyny pre odber krvi u králikov

Nové doplnkové vydanie