IVASAN Pets 1000ml

novinka
skladom

Na dezinfekciu povrchov, plôch a predmetov.

 

Dostupnosť: skladom
22.36 EUR s DPH
Vložiť do košíka

Popis produktu

Popis a vlastnosti:

Koncentrovaný kvapalný dezinfekčný prostriedok IVASAN Pets slúži na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch, povrchov a lekárskeho vybavenia

vo veterinárnych ambulanciách, veterinárnych hospitalizačných zariadeniach a verejných priestoroch, v ktorých predchádza vzniku nákaz vyvolaných

vírusmi, baktériami a plesňami a zabraňuje ich šíreniu.

Ošetrené povrchy (plast, kov, drevo, látky, koža…) nemenia farbu a vlastnosti, ich vlastnosti nie sú nijako narušené, prípravok je nekorozívny a nehorľavý.

Prípravok možno aplikovať za prítomnosti osôb i zvierat, prípravok nedráždi kožu a sliznice.

Návod na použitie: 

Aplikácia je možná nanášaním kefou, mopom alebo handrou, prístrojom vytvárajúcim hmlu, nástrekom, umytím alebo ponorením. Prípravok možno použiť

nielen pri ručnej, ale tiež pri strojovej dezinfekcii (WAP). Priestory po aplikácii nie je nutné vetrať. Roztok získate nariedením 30 - 50  ml koncentrátu

v 1 litri vody.

Riedenie pracovných roztokov:    

Preventívna a priebežná dezinfekcia: 3%  roztok (0,3 litra /10 litrov vody)

Ohnisková a záverečná dezinfekcia: 5%  roztok (0,5 litra /10 litrov vody)

Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Najkratšia doba expozície je 15 minút. Teplota vody neovplyvňuje účinok prostriedku. Možno použiť

spoločne s bežnými saponátovými prostriedkami, ale nemožno miešať s inými dezinfekčnými prostriedkami.

Čas potrebný na biocídny účinok : baktericídny účinok 30 min., virucídny účinok 60 minút. Pravdepodobné priame a nepriame nepriaznivé vedľajšie účinky

nie sú známe.

Účinná látka: alkyl(C12-16)benzyl(dimetyl)amonium-chloridy – 0,15 g/100 g     

Pomocná látka: PHMG  - polyhexamety­len guanidinhydrochlorid       

Prípravok má charakteristický dlhotrvajúci antibakteriálny (G+ a G- baktérie, baktérie tuberkulózy), antivírusový a protiplesňový účinok. Doteraz nebola

zaznamenaná existencia rezistentných zárodkov. Prípravok IVASAN Pets je určený nielen na profesionálne použitie, hlavne pre potreby veterinárnych

pracovísk (ambulancie, hospitalizačné zariadenia, operačné sály, čakárne) a laboratóriá, ale tiež pre útulky, väčšie chovateľské zariadenie a domácnosti.

Vďaka svojej bezpečnosti je prípravok vhodný na dezinfekciu prepravných boxov, klietok, terárií, pôrodných boxov, toaliet a chovateľských pomôcok

(hrebene, hračky, pelechy, postroje, podsedadlové dečky…).

Balenie:

HDPE fľaša 1000 ml 

Kanister 3000 ml

Trvanlivosť:

24 mesiacov 

Skladovanie:

Žiadne zvláštne bezpečnostné opatrenia nie sú nutné. Skladovanie pri teplote 10 – 25° C. Uchovávajte mimo dosahu detí, v originálnych

uzavretých nádobách. Skladujte oddelene od potravín, nápojov a krmív. Prípravok nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu.

Upozornenie:

Používajte dezinfekčné prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojenej informácii o prípravku. Prípravok pripravujte

v súlade s pokynmi uvedenými v návode. Nemiešajte s ďalšími dezinfekčnými prípravkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím.

Pokyny pre prvú pomoc:

Pri zasiahnutí očí vyplachujte oči aspoň 15 minút vodou a zaistite lekárske ošetrenie. Pri nadýchaní preneste postihnutého na čerstvý vzduch, pri styku

s kožou okamžite odložte kontaminované oblečenie. Zasiahnuté časti pokožky umyť pokiaľ možno vlažnou vodu a mydlom. Pri požití presuňte postihnutú

osobu do tichej miestnosti a dajte jej vypiť niekoľko pohárov vody s 10 tabletami živočíšneho uhlia. Odporúča sa vyhľadať lekársku pomoc.

Výrobca:

Bioveta, a. s., Komenského 212/12, 683 23  Ivanovice na Hané