Kontaktné informácie

VETSERVIS, s.r.o.
Kalvária 3
949 01 Nitra

IČO: 36682144
DIČ: 2022254828
IČ pre DPH: SK2022254828
Číslo účtu: Tatrabanka
IBAN: SK59 1100 0000 0026 27148315
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra oddiel: Sro, vložka číslo 18710/N

 

  • Poradenstvo:

Mobil: +421 905 748 041

E-mail: supuka.peter@gmail.com

  • Obchod:

Pevná linka: +421 37 65 62 390

E-mail: admin@vetservis.sk