Kokcidióza a Nekrotická enteritída hydiny

Kokcidióza je protozoárne ochorenie spôsobené rodom Eimeria. Kokcídie sa vyvíjajú v bunkách črevnej sliznice, čím ich poškodzujú, pri silnom zamorení spôsobujú klinické ochorenie, ktorého prejav je závislý od druhu eimérie, ktorý ochorenie spôsobil. Ochorenie sa vyskytuje predovšetkým u zvierat umiestnených vo vysokých koncentráciách na malých plochách.

Nekrotická enteritída je akútne alebo chronicky prebiehajúce bakteriálne ochorenie tráviaceho traktu vtákov. Pôvodca je Clostridium perfringens typu A a D, je to G+ sporogenná nepohyblivá tyčinka produkujúca toxín, vysoko odolná vo vonkajšom prostredí. Klostrídie sú bežne prítomné v tráviacom trakte zdravej hydiny. Ich premnoženie a tvorba toxínu sú príčinou vzniku klinického ochorenia.

Spoločným činiteľom, ktorý podporuje množenie kokcídií aj klostrídií je zvýšená hodnota pH črevného obsahu, čo býva spôsobené predovšetkým :

 1. Hnilobným rozkladom črevného obsahu, ktorý je zapríčinený nedostatočným enzymatickým rozkladom bielkovín a zníženou peristaltikou čriev.
 2. Nesprávnym zložením črevnej mikroflóry, ktorá je zodpovedná za :
 • tvorbou organických kyselín priamo v črevách
 • podporu činnosti trávacich enzýmov v črevách
 • tvorbu vitamínov skupiny B a vitamín K
 • ochranu sliznice čriev pred pôsobením toxínov a pred adherenciou patogénnych mikroorganizmov


Porucha trávenia bielkovín má niekoľko príčin :

 • znížená tvorba pepsinogénu v žľaznatom žalúdku, resp.jeho nedostatočná aktivácia na aktívny pepsín
 • znížená tvorba kyseliny v žľaznatom žalúdku, ktorá má udržiavať v žalúdočnom obsahu pH 2 – 3, čo je veľmi malé rozpätie hodnoty kyslosti, ktoré je vhodné na aktiváciu pepsinogénu na aktívny pepsín. Pepsín začína enzymaticky rozklad bielkovín, na ktorý naväzujú svoju činnosť črevné proteázy.
 • krmivo s vysokým obsahom bielkovín pri intenzívnom výkrme
 • rýchle preplnenie žľaznatého žalúdka, pri hltavom žraní u zvierat s reštrikciou kŕmenia (pri odchove rodičov brojlerových plemien)
 • pri chybnom zložení krmiva - s vysokým podielom zložiek, ktoré sú pre hydinu ťažko stráviteľné
 • pri krmive zdravotne závadnom – namrznuté, zaplesnivené, v rozklade a pod.


Na základe týchto poznatkov nekrotickú enteritídu a kokcidiózu v chovoch hydiny je možné riešiť (okrem rešpektovania zásad o zdravotne nezávadnom a plnohodnotnom krmive) aj pomocou látok podporujúcich trávenie bielkovín, udržaním optimálneho pH v žalúdku a v črevách na správne fungovanie enzýmov. Bežne používané okyselovadlá znižujú pH v žalúdku. V črevách - následkom snahy organizmu o vyrovnanie kyslosti - pH sa môže nežiadúco zvýšiť.

Prípravok CITROENZYMIX sol. obsahuje pepsín v pufrovacom roztoku, ktorý zaručuje udržanie optimálneho pH v žalúdku, ale aj v tenkom čreve! Klinickým testovaním prípravku sme zistili, že jeho podávaním preventívne v čase predpokladaného výskytu nekrotickej enteritídy (napr. okolo 10. a okolo 25. dňa veku) sa problém s nekrotickou enteritídou aj výskytom kokcidiózy v chove vyrieši bez potreby antimikrobiálnej liečby.

Nesprávne zloženie črevnej mikroflóry je zapríčinené :

 • črevná mikroflóra kurčiat vyliahnutých v liahňach a odchovaných izolovane sa vyvíja ťažšie a pomalšie, nakoľko tieto kurčatá nemajú možnosť stretnúť sa s trusom dospelej zdravej hydiny, ako pri prirodzenom odchove
 • podávanie kŕmnych antibiotík a antikokcidík nepriaznivo ovplyvňuje vývoj črevnej mikroflóry. Väčšina patogénnych mikroorganizmov veľmi rýchlo získava rezistenciu na podávané antimikorbiálne látky, kým baktérie prirodzenej črevnej mikroflóry ostávajú na tieto látky citlivé. Toto je príčina prečo po ukončení podávanie antimikrobiálnych látok dochádza často k premnoženiu patogénnych mikroorganizmov v črevách na úkor predovšetkým laktobacilov, ktoré sú najcitlivejšou, ale zároveň veľmi potrebnou zložkou črevnej mikroflóry.


Rokom 2006 je vo všetkých štátoch EÚ zakázané používanie akýchkoľvek kŕmnych antibiotík a zavedený veľmi prísny výber antikokcidík, ktorý bude zohľadňovať hlavne podrobné štúdie používanej látky s ohľadom na zanechávanie rezíduí.

Alternatívnou, bezpečnou a ekologickou možnosťou prevencie kokcidiózy je vakcinácia. Náhradou za kŕmne antibiotiká s oveľa lepším a bezpečnejším efektom sú probiotické prípravky.

Pôsobenie kŕmnych antibiotík :

Používanie antibiotík ako stimulátorov rastu bola založená na poznatku, že :

 • potláčajú rast a množenie mikroorganizmov, ktoré sú príčinou subklinických foriem ochorení, čím znižujú produkciu toxických látok mikroorganizmami
 • znižujú mikrobiálnu deštrukciu esenciálnych živín
 • zvyšujú využiteľnosť živín


Pôsobenie potencovaného probiotického prípravku PROPOUL :

 • potláča množenie patogénnych mikroorganizmov (aj salmonel) nasledovným spôsobom :

1/ adherenciou na klky čriev bráni naviazaniu patogénov
2/ vytvára priaznivé prostredie v črevách pre rozvoj prirodzenej mikroflóry a prácu tráviacich enzýmov :
- tvorba ochranného povlaku na sliznici čriev
- udržiavanie optimálneho pH tvorbou kyseliny mliečnej v tenkom aj hrubom čreve

3/ prípravok obsahuje prebiotiká fruktooligosacharid a maltodextrín, ktoré majú selektívny bakteriostatický účinok proti patogénnym mikroorganizmom a podporujú množenie symbiotickej mikroflóry

 • podporuje trávenie a vstrebávanie živín
 • aktívna tvorba vitamínov
 • zvyšuje celkovú obranyschopnosť organizmu „imunita začína v črevách“

LIVACOXR živé oslabené vakcíny proti kokcidióze kura domáceho - ekologické a ekonomické riešenie kontroly kokcidiózy u hydiny :
LIVACOXR T je živá vakcína proti kokcidióze, ktorá obsahuje živé vysporulované oocysty oslabených línií tých druhov kokcídií, ktoré majú ekonomicky význam pri výkrme brojlerov: E. acervulina, E. maxima, E. tenella.
LIVACOXR Q je živá vakcína proti kokcidióze, ktorá obsahuje živé vysporulované oocysty oslabených línií tých druhov kokcídií, ktoré majú ekonomicky význam v chove nosníc a v odchove znáškových aj mäsových plemien kura domáceho : E. acervulina, E. maxima, E. tenella a E. necatrix.