Pasteurelóza alebo infekčná rinitída je ochorenie králikov s vysokou morbiditou a mortalitou. Môže spôsobovať nerentabilnosť chovu a vysoké straty vyvolané úhynom.

Pôvodca: Pasteurella multocida, môže byť v kombinácia s niektorými inými baktériami.

Klinické príznaky: Pasteurelóza králikov môže prebiehať v niekoľkých formách: septikémie, ochorenia dýchacích ciest, zápaly stredného ucha a mozgu, tvorba abscesov v tkanivách, zápaly pošvy a maternice. Príznaky: fŕkanie, apatia, serózny výtok z nosa, neskôr až príškvary, hnisavý výtok z oka (väčšinou jednostranný na rozdiel od myxomatózy), neskôr až hnisavé zápaly na pľúcach a pohrudnici. Úhyny dosahujú až 90%.

Prenos ochorenia: Priamym kontaktom, nepriamo krmivom, nástrojmi. K šíreniu ochorenia prispieva aj zle odvetraná králikáreň s vysokou koncentráciou amoniaku.

Terapia: Antibiotiká a vitamín A.

Prevencia: Vyraďovanie králikov s príznakmi ochorenia, karanténa novo prikúpených králikov, optimálna výživa a zoohygiena, vakcinácia. Preventívna vakcinácia sa odporúča najmä preto, lebo v prípade vzniku tejto infekcie dochádza k vysokým stratám úhynmi. V neimunizovanom chove sa toto ochorenie šíri rýchlo a riešiť túto situáciu inými prostriedkami je dosť ťažké. Používanie ATB síce vedie k liečebnému efektu, nezabráni však stratám pred začatím liečby, dodržiavanie aplikácia antibiotík značne predlžujú dobu výkrmu a v neposlednom rade vzniká riziko vzniku rezistencie.