Kokcidióza je protozoárne ochorenie spôsobené rodom Eimeria. Kokcídie sa vyvíjajú v bunkách črevnej sliznice, čím ich poškodzujú. Pri silnom zamorení spôsobujú ochorenie, ktorého klinický prejav (malabsorbcia, hnačka, úhyn) je závislý od druhu eimérie, ktorý ochorenie spôsobil. U králikov poznáme aj pečeňovú kokcidiózu, ktorá väčšinou vyvoláva poškodenie pečene, nespôsobuje však priame úhyny.

Klostrídie sa bežne vyskytujú v hrubom čreve zvierat aj človeka. Pri ich premnožení dochádza k tvorbe toxínov a plynov. Podmienky pre množenie kokcídií aj klostrídií sú rovnaké, preto tieto choroby prebiehajú zväčša súčasne a diagnostikujú sa ako ľahšie dokázateľná kokcidióza.

Spoločným činiteľom, ktorý podporuje množenie kokcídií aj klostrídií je zvýšená hodnota pH črevného obsahu, čo býva spôsobené predovšetkým :

  1. Rozkladom črevného obsahu, ktorý je zapríčinený nedostatočným enzymatickým trávením bielkovín a zníženou peristaltikou čriev.
  2. Nesprávnym zložením črevnej mikroflóry, ktorá je zodpovedná za :

- tvorbu organických kyselín priamo v črevách
- podporu činnosti trávacich enzýmov v črevách
- ochranu sliznice čriev pred pôsobením toxínov a pred adherenciou patogénnych mikroorganizmov.


Odporučený postup pri prevenicii kokcidiózy králikov :

Slepé črevo u králikov plní podobnú funkciu ako predžalúdky u prežúvavcov. Preto perorálne podávanie antimikrobiálnych látok (antibiotiká, chemoterapeutiká) králikom narúša ich trávenie, zapríčiňuje dysbakteriózu a premnoženie patogénnych a podmienečne patogénnych mikroorganizmov v črevách.

Odporučený alternatívny postup :

  • samiciam podávať probiotický prípravok PROPOUL plv. počas gravidity aj počas kojenia – zamiešaním do krmiva
  • v čase pôrodu a po pôrode podávať prípravok CARNIFARM sol. – na zvýšenie množstva a kvality mlieka (1 - 2 ml na 5 kg ž.h. do vody)
  • počas celého odstavu mláďatám pridávať do pitnej vody prípravok CITROENZYMIX sol. 10 ml na 5 – 10 litrov pitnej vody
  • prípravok PROPOUL plv. zamiešať do krmiva počas odstavu, počas výkrmu podávať pulzne
  • prípravok CITROENZYMIX sol. podávať pri každej zmene krmiva (10 ml / 5 – 10 litrov vody)


Podávané krmivá nemajú obsahovať antikokcidiká ani antibiotiká !

Tento program je overená účinná náhrada za preventívne podávanie antikokcidík, zároveň zvyšuje úžitkovosť a zlepšuje zdravotný stav zvierat v chove králikov. Umožňuje výrobu bioproduktov